Information

1: Vandets vej fra boring til vandhane

Rent vand er en af vore væsentligste ressourcer. I Brylle får vi alt vores drikkevand fra grundvandet. Det naturlige grundvand gennemgår en simpel vandbehandling på vandværket, inden det sendes ud i vandledningerne og videre til forbrugerne.

 

 

 

Vandets vej

I boringen pumpes grundvandet op fra de vandførende lag. De vandførende lag ligger på Fyn i dybde af 20 til 90 meter under jordoverfladen.
Når grundvandet er pumpet op fra jorden, kaldes det for råvand.
Råvandet indeholder bl.a. svovlbrinte, jern og mangan. Svovlbrinte lugter som rådden æg og får vandet til at smage dårligt.
På vandværket fjernes svovlbrinten ved at belufte vandet.
Jern- og Manganforbindelserne iltes, så de omdannes til forbindelser, der kan fjernes fra vandet.
Iltningen er også nødvendig for at drikkevandet får en god og frisk smag.

Efter beluftningen bliver vandet filtreret gennem filtre, der består af et lag antracitkul og flere lag sand og grus. Ved at filtrere vandet fjernes jern og mangan.
Vandet er nu blevet til rent drikkevand.
Når filtrene har været i brug i en periode, skylles de rene for jern- og manganholdigt slam. På nogle værker adskilles slam og skyllevandet i et bundfældningsbassin, hvorefter skyllevandet ledes direkte til et vandløb, nedsivningsbassin.

Når vandet er blevet iltet og filtreret på vandværket, er det rene drikkevand parat til at blive sendt ud til forbrugerne. I Brylle leveres vandet ud til forbrugerne fra flere pumper, der er selvjusterende, således ved stort vandforbruge kører flere pumper og om natten hvor forbruget er minimal kører kun en pumpe efter forbrug.

Brylle vandværk forsyner hver dag ca. 750 husstande med rent drikkevand.


 

2: Hvor hårdt er det vand Brylle Vandværk leverer

 

Vandet i Brylle Vandværk er hårdt med hårdhedsgrader fra 13 til 22 odH.

På siden Analyseresultater kan du se de seneste målinger af vandets hårdhed.

 

Total hårdhedsgrad

Betegnelse

0-4

Meget blødt

4-8

Blødt

8-12

Middelhårdt

12-18

Temmelig hårdt

18-30

Hårdt

30 -

Meget hårdt

Dette har bl.a. stor betydning for din opvaskemaskine og din vaskemaskine 

3: guide til sprøjtemidler i haven

 

 

Miljøstyrelsen: drop de mest skadelige sprøjtemidler:  klik ind på hjemmesiden:  www.godthavemiljø.dk 

 

4: brunt vand

 

Hvis det kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt/rustfarvet, skyldes det forstyrrelser i ledningssystemet.

Dette kan fx ske under reparationsarbejder på forsyningsledningen, i gaden eller inde i ejendommen.

Misfarvningen er et forbigående fænomen, der skyldes at aflejret kalk og jern rives med fra ledningssystemet.

Denne misfarvning af vandet er uskadelig og uden sundhedsfare.

For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe et par minutter, indtil vandet bliver klart.